Navštívte našu FB stránku

Kontakt

Fakturačné údaje:

S&K Gallery77, s.r.o.

Banícka 40
Pezinok 902 01


IČO: 51125102
DIČ: 2120969147
IČ DPH: SK2120969147


Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

SK11 1100 0000 0029 4608 6828

Československá obchodná banka, a.s.

SK28 7500 0000 0040 2905 9442

Konateľ:

Marek Krasňanský
tel.: +421 904 538 865
e-mail: krasnansky@skgallery77.sk